Support agreement under “Promotion of International Competitiveness”framework

On 26.01.2023, Empyrio SIA has signed support agreement No. SKV-L-2023/30 with the
Investment and Development Agency of Latvia for receiving support within the
framework of the “Promotion of International Competitiveness”, which is co-financed
by the European Regional Development Fund.

Empyrio SIA ir noslēdzis 26.01.2023 līgumu Nr SKV-L-2023/30 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds”.