From prototype to reality: installation of the pilot system set to begin!

We’ve started acquiring the components needed for our on-site sewage sludge utilization system, and this autumn, we’re set to kick off the installation in Jūrmala, Latvia, as part of our commitment to eco-friendly practices within the European Union. Stay tuned for more updates as we work towards a greener tomorrow!

Esam uzsākuši komponentu iegādi, kas nepieciešami mūsu notekūdeņu dūņu utilizācijas sistēmas uzstādīšnai. Jau šoruden ir ieplānoti uzstādīšanas darbi Jūrmalā, Latvijā. Šīs būs mūsu pirmais solis videi draudzīgai praksei Eiropas Savienībā. Prieks rūpēties par zaļāku rītdienu!